عصای سفید

شمعدونی

قصه ی اینبار شمعدونی روایتگرِ روشندلانیست  که با موفقیت های پی در پی ثابت کردند که بینایی تنها  دیدن با چشم سر  نیست ،بلکه دیدن با چشمِ دل  و باور کردنِ  توانایی هایِ خودمان و گام برداشتن در مسیریست که ابتدایش تلاش و انتهایش فتح کردن قله ی پیروزیست...
 در شمعدونی به مناسبت روز جهانیِ عصای سفید میزبان  بانوان روشن دلی هستیم که هر یک در کار و حرفه ی خودشان بنام و موفق هستند.
با خانم ها :
زینب جعفری فعالِ فرهنگی در حوزه های اجتماعی و آرزو خورشیدی قهرمان دو و میدانی(پرتاب وزنه ) 

برنامه شمعدونی
۲۵ مهر ۱۳۹۶