ترانه محلی ترکی قشقایی

خوشا شیراز

ترانه محلی ترکی قشقایی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱ بهمن ۱۴۰۲