شب شعر عاشورا

برنامه های تلویزیونی

سی و یکمین رویداد فرهنگی شب شعر عاشورا 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۲۶ مهر ۱۳۹۶