موسیقی فولکلور شیراز

خوشا شیراز

اجرای ترانه با لهجه محلی شیراز در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۳ بهمن ۱۴۰۲