رماتیسم مفصلی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر محمد علی نظری نیا متخصص داخلی و فوق تخصص رماتولوژی در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۵ بهمن ۱۴۰۲