رعایت اصل بی طرفی

ویژه

  توصیه و هشدار دستگاه قضا
      رعایت اصل بی طرفی
 حجه الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری فارس در برنامه  فصل نو

پیشنهاد ما به شما
۲۳ بهمن ۱۴۰۲