ترانه زیبای بختیاری

خوشا شیراز

 ترانه زیبای بختیاری با صدای امید صالحی در هوای بارانی شیراز
 در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۹ بهمن ۱۴۰۲