از کلاهبرداری کوروش کمانی تا تیم فوتبال ساحلی ایران

خوشا شیراز

 از کلاهبرداری کوروش کمانی تا تیم فوتبال ساحلی ایران
 با پگاه ثانی بختیاری  در "مجازستان"  همراه باشید
 در برنامه  خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۸ اسفند ۱۴۰۲