چار طاق بی تش

خوشا شیراز

 ترانه چار طاق بی تش با صدای فریاد خواجوی
  برنامه  خوشا شیراز
 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۸ اسفند ۱۴۰۲