شما هم از مبلغ زیاد هدایای جشنواره فجر شنیدین؟

خوشا شیراز

شما هم از مبلغ زیاد هدایای جشنواره فجر شنیدین؟
ارسطو خوش رزم در برنامه  خوشا_ شیراز

 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۸ اسفند ۱۴۰۲