سروستان در ماه مبارک رمضان

رمضان

 آداب و رسوم زیبای سروستان در ماه مبارک رمضان 
 ارتباط تصویری با آقای خرمی در برنامه #سحرخیزان
 

ویژه ماه مبارک رمضان
۱۴ فروردین ۱۴۰۳