جلوگیری از گزش پشه آئدس

سلامت باشید

 اقدامات لازم برای جلوگیری از گزش پشه آئدس
 گفتگو با دکتر سلطانی در رابطه با بیماری های قابل انتقال از حشرات
 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳