نماز اجباری

خوشا شیراز

 خاطره نماز اجباری دکتر اسدی پویا
 دکتر اسدی پویا فوق تخصص صرع و تشنج در برنامه  خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳