درد های ناحیه دست

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر نمازی متخصص ارتوپد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۹ خرداد ۱۴۰۳