درد مفصل شانه

سلامت باشید

سلامت باشید امروز :

 دوشنبه ۱ آبان ماه 

گفتگو با آقای دکتر امید رضا مومن زاده  متخصص ارتوپدی و فلوشیپ جراحی و مفصل شانه و عضو هیات علمی دانشگاه 

موضوع : علت های  شایع درد مفصل شانه

 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت