تعزیه خوانی

ویژه محرم

 عاشورا در رگ و پوست فرهنگ مردم ایران 
 برنامه #نای_نی_نوا
شب اول تا سیزدهم محرم از شبکه فارس
 

یا حسین (ع)
۱۷ تیر ۱۴۰۳