عاشورا در رگ و پوست فرهنگ مردم ایران

ویژه محرم

 عاشورا در رگ و پوست فرهنگ مردم ایران
 برنامه  نای نی نوا
شب اول تا سیزدهم محرم از شبکه فارس
 

یا حسین (ع)
۱۷ تیر ۱۴۰۳