عزاداری شب سوم محرم

ویژه محرم

 عزاداری شب سوم محرم
 برنامه  نای نی نوا
شب اول تا سیزدهم محرم از شبکه فارس
 

یا حسین (ع)
۱۹ تیر ۱۴۰۳