عزاداری آیینی سنج و دمام

ویژه محرم

 عزاداری آیینی سنج و دمام زنی 
 در برنامه  نای نی نوا
شب اول تا سیزدهم محرم از شبکه فارس
 

یا حسین (ع)
۱۹ تیر ۱۴۰۳