تعزیه جناب زهیر بن قین

ویژه محرم

 تعزیه خوانی میدان رفتن زهیر از یاران با وفای امام حسین (ع) 

 برنامه  نای نی نوا
شب اول تا سیزدهم محرم از شبکه فارس
 

یا حسین (ع)
۱۹ تیر ۱۴۰۳