گلبانگ وحدت - 5آبان

گلبانگ وحدت

خطبه های نماز جمعه فارس مورخ 5 آبان

خطیب :آیت الله ایمانی

 

گلبانگ وحدت در روزهای جمعه از سیمای مرکز فارس پخش می شود و در آن به گزیده های خطبه های نماز جمعه شیراز پرداخته می شود.
۶ آبان ۱۳۹۶