بسیج و راهپیمایی اربعین

چلچراغ

آقای بهارلویی مسئول بسیج پزشکان 
در برنامه چلچراغ
اجرای : محسن آزادی

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود