دكتر مومن زاده در چلچراغ

چلچراغ

دكتر مومن زاده،كارشناس مذهبي
در برنامه  چلچراغ
اجرای : محسن_آزادی

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۷ آبان ۱۳۹۶