با پای دل

چلچراغ

با پای دل در  چلچراغ
اجرای :امین رضایی
«از همه خلق شنیدم که شفا دستِ شماست،و برآورده شدن های دعا دست شماست
آنقدر معجزه داری که عصا دست شماست ،پس یقیناً سفر کربُ بلا دست شماست»

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۷ آبان ۱۳۹۶