روابط عمومي موكب احمد بن موسی

چلچراغ

مهمانان خیمه گاه حسینیِ امشب چلچراغ:
ميلاد اميري نژاد،مسئول روابط عمومي موكب احمد بن موسي(ع

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۸ آبان ۱۳۹۶