خاطرات پیاده روی اربعین

چلچراغ

گفتگو با  آقای امیرحسین تسلیمی دانشجویی که از خاطرات چهار ساله اش از اربعین در برنامه چلچراغ برایمان گفت

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۸ آبان ۱۳۹۶