بوی کربلا

چلچراغ

کلیپ بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا ...

 

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۸ آبان ۱۳۹۶