لبیک یا حسین

چلچراغ

نماهنگ لبیک یا حسین

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۱۰ آبان ۱۳۹۶