بوی سیب

چلچراغ

دکلمه ای زیبا در رابطه با امام حسین (ع)

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۱۱ آبان ۱۳۹۶