شخصیت امام حسین (ع)

چلچراغ

مهمانان خیمه گاهِ حسینیِ چلچراغ :
آقای دکتر مؤمن زاده کارشناس مذهبی 
 

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۱۱ آبان ۱۳۹۶