حجت الاسلام و المسلمین کیفی بجستانی

چلچراغ

مهمانان خیمه گاهِ حسینیِ امشب چلچراغ:
 حجت الاسلام و المسلمین کیفی بجستانی به همراه خانواده ی محترم (نویسنده و پژوهشگر)

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۱۳ آبان ۱۳۹۶