با پای دل

چلچراغ

شعر خوانی امین رضایی در برنامه چلچراغ 

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۱۳ آبان ۱۳۹۶