داغ نهان

موسیقی تصویر

نماهنگ داغ نهان با صدای محمد اصفهانی در رثای حضرت زینب (س)

نماهنگ های تولیدی مرکز فارس
۲۰ آبان ۱۳۹۶