قلم و قافیه و غم

چلچراغ

عزل خوانی آقای صفری شاعر استان فارس در رثای سید الشهدا (ع)

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۰ آبان ۱۳۹۶