اربعین

چلچراغ

گفتگو با آقای دکتر یزدانی در رابطه با زیارت اربعین و روز مقدس اربعین

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۰ آبان ۱۳۹۶