سیب سرخ روضه ها

چلچراغ

اجرای شعر در وصف امام حسین با اجرای امین رضایی

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۰ آبان ۱۳۹۶