ماندگاری اربعین

چلچراغ

دكتر مومن زاده،كارشناس مذهبي در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۱ آبان ۱۳۹۶