کربلاییان چلچراغ

چلچراغ

استقبال از تیم اعزامی برنامه چلچراغ به کربلا معلی در ایام اربعین 

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۱ آبان ۱۳۹۶