با پای دل

چلچراغ

دکلمه اشعار آیینی توسط امین رضایی در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۱ آبان ۱۳۹۶