مقام رسول الله (ص)

چلچراغ

گفتگو با جناب آقای مؤمن زاده(کارشناس مذهبی) در رابطه با مقام رسول الله (ص)

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۲ آبان ۱۳۹۶