شب شعر عاشورا

مذهبی

سی و دومین شب شعر عاشورا

شاعر:سید حسین متولیان از تهران

شیراز سومین حرم اهل بیت
۲۲ آبان ۱۳۹۶