زلزله

کاشانه مهر

گفتگو با جناب آقای فیاض پور مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس در خصوص زلزله سر پل ذهاب 
 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۲ آبان ۱۳۹۶