آقای غلامحسین پیروانی

چلچراغ

گفتگو با قهرمان نامی فوتبال ایران و پیر غلام اهل بیت آقای غلامحسین پیروانی 

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۳ آبان ۱۳۹۶