شب شعر عاشورا

مذهبی

سی و دومین شب شعر عاشورا

شاعران:

محمود حقیقی از تهران

سید مجید موسوی از اصفهان

شیراز سومین حرم اهل بیت
۲۳ آبان ۱۳۹۶