فیاض پور مدیر کل مدیریت بحران استان

چلچراغ

زلزله ی اخیر در کرمانشاه

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۴ آبان ۱۳۹۶