حوادث ترافیکی و آسیب ها

سلامت باشید


گفتگو با آقای دکتر پایدار فلوشیپ تروما و متخصص جراحی عمومی در رابطه با حوادث ترافیکی ، آسیب ها عوامل و نکات تاثیر گذار در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۳۰ آبان ۱۳۹۶