آبادگران

مستند

مستند آبادگران در مورد اردو های جهادی در مناطق محروم کشور که به منظور کمک رسانی به افراد محروم توسط سازمان بسیج برگزار میگردد ، تهیه و تولید شده است 

 

مستند های تولیدی مرکز فارس
۸ آذر ۱۳۹۶