خاطره عشق

مستند

خاطره گویی بازماندگان دفاع مقدس از دوران شکوه و ایثار هشت سال دفاع مقدس

مستند های تولیدی مرکز فارس
۸ آذر ۱۳۹۶