حمیدرضا فولادی

خوشا شیراز

حمیدرضا فولادی ، اجرای زندگی بالا و پایین داره

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ آذر ۱۳۹۶