رویا میرعلمی در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

رویا میر علمی : اتفاقی که باعث شد بازی کنم این بود که خیلی به تئاتر پایبند بودم

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ آذر ۱۳۹۶