رویا میرعلمی در برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

رویا میر علمی : اتفاقی که باعث شد بازی کنم این بود که خیلی به تئاتر پایبند بودم

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ آذر ۱۳۹۶